Korporatiivsed sündmused (äriühingu toimingud)

Menetluse algatamine alates    kuni
Menetluse lõpetamine alates    kuni
Sündmuse tüüp 
Staatus
 
Turg

Väärtpaberite grupp
Väärtpaber  
Emitent  
Sündmuse ID
       

Leheküljel kajastatakse info korporatiivsete sündmuste kohta, mis on EVKs registreeritud alates 01.01.2011.
Varasemate korporatiivsete sündmuste kohta saate informatsiooni leheküljelt:
http://statistics-old.e-register.ee/ksa/