Turukapitalisatsioon

Kuupäev alates    kuni
Valuuta

Turukapitalisatsioon näitab väärtpaberite turuväärtust (väärtpaberite arv korrutatud turuhinnaga). Mittenoteeritud väärtpaberite puhul võetakse turuhinna asemel arvesse nominaalväärtus.

Eesti väärtpaberituru turukapitalisatsiooni arvutamise metodoloogia muutus 01.05.2000, mistõttu uuemad andmed erinevad varem avaldatutest:
* arvutamisel on välja jäetud väärtpaberid, mis asuvad emitendi kontol (fondiosakud fondide kontol, levitamata võlakirjad) ja Eesti erastamisväärtpaberid;
* parandatud on väärtpaberite turuväärtuse andmeid ajaloos.